Sikkerheit

 
Ansvar og sikkerheit
Alle deltek på eige ansvar, og må følgje sikkerhetsopplegget til arrangøren og fjellvettreglane. Dersom det oppstår nødsituasjoner plikter ein å hjelpe til etter beste evne og å rette seg etter instruksar frå arrangøren. Ved behov for akutt hjelp skal medisinsk nødnummer 113 varslast.
Røde Kors vil vere til stades i løypa. Om værfolholda er dårlege( for eksempel tåke eller snø) tillet arrangøren seg å korte ned traseen. 

Fysiske krav
God fysisk form, kondisjon, utholdenhet og ansvarlig vurderingsevne i fjellet er nødvendig. Dersom ein må avbryte løpet skal dette meldast til arrangør.

Traséen
Løparane pliktar å følge oppmerka løype. Løypa er merka med raude og kvite merkeband.

Utstyr
Ryggsekk med fulladda mobil, vindtette jakke, tørr trøye, lue, buff og hanskar. Været kan endre seg fort, og temperaturen kan bli lav i høgda. 

Makstid
Arrangøren har rett til å be deltakarar snu på Breiløyfta etter kl 1430.

 
Fjellvettreglane
Legg ikkje ut på langtur utan trening.
Meld frå kvar du går.
Vis respekt for vêret og vêrmeldinga.
Ver rusta mot uvêr og kulde sjølv på korte turar.
Ta alltid med ryggsekk og det utstyret som fjellet krev.
Lytt til erfarne fjellfolk.
Bruk kart og kompass.
Gå ikkje aleine.
Vend i tide. Det er ingen skam å snu.
Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.