Bilete og video

Video frå testtur opp og ned frå Torvløysa  2017


 

Utsikt frå toppen av Torvløysa